رای داوری

چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن

رضا برادران اصفهانی حقوقدان و وکیل دادگستری پیرامون چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد

چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن

 رضا برادران اصفهانی حقوقدان و وکیل دادگستری پیرامون چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد.

برادران اصفهانی گفت: پس از ابلاغ رای داوری شخص ذینفع می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید. طبق ماده 488 قانون مدنی صدور اجرائیه می تواند 20 روز از ابلاغ رای داوری صورت گیرد که یا در صلاحیت دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد که به درخواست ذینفع به طرفیت محکوم علیه رای داوری، اجرائیه صادر می شود و طبق قانون اجرای احکام به شخص مهلتی برای اجرای رای داوری داده می شود که طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه شخص نسبت به اجرای رای داوری اقدام نکند با بازداشت و حبس روبرو می شود.

انتهای پیام+ 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.