رضا برادران اصفهانی و انتقاد از عدم شفافیت در اتاق بازرگانی + فیلم

رضا برادران اصفهانی کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم شفافیت در دوره ی هشتم اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم دسترسی اعضا اتاق بازرگانی به اطلاعات تاکید کرد

رضا برادران اصفهانی و انتقاد از عدم شفافیت در اتاق بازرگانی + فیلم

رضا برادران اصفهانی کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و عضو تشکل فراگیر تولید و تجارت با انتقاد از عدم شفافیت در دوره ی هشتم اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم دسترسی اعضا اتاق بازرگانی به اطلاعات تاکید کرد. وی عدم شفافیت را ریشه بسیاری از مشکلات دانسته و از لزوم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفت.

 

 

 + 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.