یادداشت رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران

نقش تحریم ها و امتیاز آن برای اقتصاد کشور!

به گزارش  موسسه تحلیل بازار فردا رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در یادداشت ارسالی خود معتقد است، در جنگ اقتصادی، تحریم ها از چند جهت برای تقویت اقتصاد امتیاز تلقی می شوند.

متن کامل یادداشت رضا برادران به شرح زیر است:

نقش تحریم ها در کندی روند رشد و توسعه اقتصادی کشور قابل کتمان نیست. متاسفانه جنگ اقتصادی و تحریم ها بسیاری از حوزه های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که تحت عنوان شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی منتشر شده است می توان از تاثیرات تحریم ها در حوزه های مورد بحث در این گزارش مطلع شد.

اما نباید این موضوع مهم را نیز از نظر دور داشت که تحریم ها از چند جهت برای تقویت اقتصاد کشور امتیاز تلقی می شوند:

 اول: تحریم ها باعث سرمایه گذاری بر توانمندی های بومی و داخلی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، شده اند.

توجه به توانمندی های داخلی موجب تلاش برای کسب دانش و تکنولوژی های جدید با سرمایه گذاری بر روی نخبگان داخلی شده است.

دوم: تحریم ها موجب جستجو برای بازارهای هدف متفاوت برای صادرات محصولات تولیدی شده و صنایع کشور را وادار به توجه به بازارهای دیگر برای صادرات نموده اند.

سوم: تحریم ها موجب رشد صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در کشور شده است به گونه ای که در حال حاضر در حدود ۹۲ درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد.

 چهارم: در حال حاضر صنایع کشور برای رفع تنگناهای خود در زمینه های مختلف به همگرایی با یکدیگر گرایش پیدا کرده اند به گونه ای که تولیدکنندگان درباره نقاط ضعف و وابستگی‌های خود به خارج آگاهی یافته و درصدد کاهش این وابستگی‌ها با استفاده از ظرفیت های دیگر صنایع در کشور هستند.

موضوع دیگری در رابطه با نقش تحریم ها در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد تقویت صادرات غیرنفتی در دوران تحریم ها و نقش آن ها در پویایی اقتصاد، اشتغالزایی و ارزآوری می باشد.

یکی از مهمترین تاثیرات مثبت تحریم ها در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کاهش وابستگی به نفت و توجه به صادرات غیرنفتی می باشد که این امر زمینه را برای توسعه دیگر حوزه های اقتصادی مساعد کرده است.

یکی از مهمترین راه های کاهش وابستگی به صادرات نفت رشد کمی و کیفی صنایع در حوزه های مختلف اقتصادی می باشد که این امر نه تنها برای کشور ارزآوری به همراه خواهد داشت بلکه موجب اشتغالزایی و پویایی اقتصادی در کشور می شود.

اگرچه تغییر سیاست های اقتصادی از وابستگی به نفت به سمت صادرات غیر نفتی برای کشوری که دهه هاست بر اساس بودجه نفتی اداره شده است آسان نیست اما با حمایت از صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این امر قابل تحقق است.

مطلب دیگری که در بحث تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور حائز اهمیت می باشد موضوع چالش های اقتصادی  است که بخشی از آن معلول  سو مدیریت ها و بخشی دیگر معلول عوامل بیرونی مثل تحریم ها است.

اگرچه تحریم ها فشار زیادی را بر صنایع کشور وارد می کنند، اما در بسیاری مواقع این سوء مدیریت ها و موانع داخلی است که بیشتر از تحریم ها فعالان اقتصادی کشور را با فشار مواجه کرده اند.

کمترین انتظار تلاشگران عرصه اقتصاد و صنعتگران کشور در شرایط فعلی این است که با توجه به تاثیرات تحریم، حداقل در داخل کشور با فشارهای مضاعف ناشی از سوءمدیریت ها روبرو نشوند.

یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در داخل، قوانین ناکارآمد و بوروکراسی اداری می باشد. در شرایطی که تحریم ها در خارج از کشور شرایط را برای فعالیت های اقتصادی به اندازه کافی پیچیده کرده است اما فعالان اقتصادی  در داخل نیز با انواع پیچیدگی ها در حوزه های مختلف خصوصاً قوانین کار، رویه های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و دعاوی بانکی روبرو هستند به گونه ای که در بسیاری مواقع بخش زیادی از انرژی، زمان و هزینه های آنان صرف مدیریت این بوروکراسی پیچیده می شود.

با توجه به اینکه به زودی دولت جدیدی سکان هدایت اقتصادی کشور را دردست می گیرد امیدواریم تا از نظرات فعالان اقتصادی که از نزدیک با مشکلات و تنگناها روبرو هستند بیش از گذشته استفاده شود.

به عنوان یک فعال اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی را سرمایه گذاری و حمایت از صنایع کوچک در کشور می دانم.

در این شرایط باید با کاهش بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر زمینه را برای هدایت نقدینگی در کشور به سمت تولید فراهم آورد.

- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران

- رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان

لینک کوتاه https://b2n.ir/b74351+ 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.