رضا برادران اصفهانی

طرح تفکیک مدیریت آب از منظر حقوقی یک طرح رد شده است

رضا برادران اصفهانی: متأسفانه در دولت های پیشین طرح تفکیک مدیریت آب مطرح شد که از منظر حقوقی با توجه به کنوانسیون های بین المللی و تخریب محیط زیست یک طرح رد شده بود.+ 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.