محمد حسین باقی

معمای چین

امروزه برخی چین را ابرقدرت شرق می نامند؛ کشوری که می رود نامش را در زمره یکی از کشورهایی که قواعد بازی سیاست و اقتصاد را در قرن 21 تعیین می کنند تثبیت کند


 

عنوان کتاب:  معمای چین

نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی

رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

امروزه برخی چین را ابرقدرت شرق می نامند؛ کشوری که می رود نامش را در زمره یکی از کشورهایی که قواعد بازی سیاست و اقتصاد را در قرن 21 تعیین می کنند تثبیت کند.

نویسندگان این کتاب معتقدند که سال 2040 سالی است که چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و جامه هژمون بر تن خواهد کرد.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]+ 0
مخالفم - 0

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.