The Economist

ایده ها

اقتصاد جهان براســاس ایده هایی پیش می رود که دانشــمندان علم اقتصاد سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه کرده اند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامه هایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل می شود

ایده ها
 

عنوان کتاب:  ایده ها

نویسنده: The Economist

مترجم: نسیم بنایی

اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود؟

اقتصاد جهان براســاس ایده هایی پیش می رود که دانشــمندان علم اقتصاد سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه کرده اند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامه هایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل می شود.

بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان می دهد، هر اقتصادی که بیشــتر بر منطــق و تئوری های اقتصادی جامــع و کامل متکی شــده، نتایج درخشــان تری هم بدست آورده است. برهمین اساس کشورهای توسعه یافته به تقویت جایگاه نهاد دانشــگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و سعی می کنند هرچه می توانند به پویایی این نهاد کمک کنند.

کتابی که پیش روی شماســت ســعی کرده، فعالان اقتصادی و خوانندگان عمومــی و علاقمندان علم اقتصاد را با تئوری های اقتصادی آشنا ســازد. این کتاب محصول یک ویژه نامه خواندنی در نشریه اکونومیست است.

در این کتاب از اندیشــمندان کلاسیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر مورد بررســی قرار گرفته اند. کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده مورد بررسی نداشته باشد و تنها در نقش گزارشگری صادق و معتمد باقی بماند.

این کتاب از طرف اتاق بازرگانی تهران به صورت رایگان ارائه گردیده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]+ 0
مخالفم - 0

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.