فعالیت های رضا برادران اصفهانی

Feed Link JS News

1- بنیانگذار مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان

2- سرمایه گذار احیاء و مرمت خانه تاریخی محمدقلی شیران (هتل الماس پالاس)

3- برگزار کننده سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری مشترک بین کشور ایران و فرانسه

4- ایده پرداز طرح ایجاد صندوق خیریه حفظ و مرمت آثار باستانی کشور

5- طراح ایده تشکیل اتاق گردشگری کشور و بانک جامع قوانین پیشنهادی توسعه گردشگری

6- سخنرانی در کنفرانس جهانی IALM - 2012 کشور ترکیه با موضوع بزه دیدگی کودکان در فضای سایبری

7- سخنرانی در سومین همایش ملی بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح نظام حقوقی

8- سخنرانی در روز جهانی گردشگری 1394

9- سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری مشترک بین کشور ایران و فرانسه

10- سخنرانی در آیین گشایش مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی محفوظ است.